Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy Alliance Pharma,

 1. Prawo autorskie
  1. Treść stron internetowych Alliance Pharma chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Alliance Pharma wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
  2. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych Alliance Pharma stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Zasady korzystania z serwisu
  1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej Alliance Pharma mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
  2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Alliance Pharma w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji.
  3. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.
  4. Firma ADAMED zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.
  5. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.
 3. Serwis internetowy Grupy Adamed a polskie prawo telekomunikacyjne
  1. Serwis internetowy alliance-pharma.pl wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.
  2. Pliki cookies dostarczają poprzez firmę Google danych na temat ruchu w naszym serwisie. Grupa Alliance Pharma nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych prywatnych i poufnych informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Korzystając z serwisu akceptujesz wykorzystanie technologii plików Cookies.
 4. Odpowiedzialność
  1. Informacje zawarte w serwisie internetowym Alliance Pharma zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów Alliance Pharma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.
  2. Firma Alliance Pharma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.
  3. Firma Alliance Pharma nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.
  4. Serwis internetowy Alliance Pharma posiada linki do stron osób trzecich. Alliance Pharma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością Alliance Pharma nie oznacza, że Alliance Pharma rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.
  5. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: kontakt@alliance-pharma.pl lub na adres firmy:Alliance Pharma Sp. z o.o.
   ul. Bracka 5 lok. 9
   Warszawa, 00-501