Jakie są potencjalne korzyści z Molekularnego Profilowania nowotworu?

Molekularne Profilowanie nowotworu dostarcza wyczerpujących danych dotyczących możliwych terapii w danym, indywidualnym typie nowotworu. Dane te mogą stanowić wsparcie dla onkologa w procesie dostosowania schematu leczenia nowotworowego u konkretnego pacjenta. Molekularne Profilowanie nowotworu umożliwia lekarzom:

 • dokonanie swobodnego przeglądu terapii w odniesieniu do potencjalnych korzyści
 • identyfikowanie terapii nie branych wcześniej pod uwagę
 • ustalenie jakie leki mogą potencjalnie nie przynosić korzyści w terapii (unikając niepotrzebnych właściwości toksycznych oraz kosztów)
 • dokonanie doboru pacjentów do prób klinicznych.

Dla jakich pacjentów przeznaczone jest badanie Molekularnego Profilowania nowotworu?

Chociaż usługa Caris Molecular Intelligence dostępna jest dla wszystkich nowotworów litych, włącznie z nowotworami nieznanego ogniska pierwotnego, narzędzie jest szczególnie pomocne w leczeniu:

 • rzadkich nowotworów lub raka z niezdefiniowanym standardem leczenia, np.:
  • mięsaki
  • glejaki
 • nowotwory agresywne z niewieloma opcjami standardowego leczenia, np.:
  • czerniaki
  • rak trzustki
 • nowotwory trudne w leczeniu, takie jak przerzutowe i oporne w leczeniu choroby, np.:
  • rak jajnika
  • trój-ujemny rak piersi

W jaki sposób opisywane są wyniki Molekularnego Profilowania nowotworu?

Po zamówieniu badania przez pacjenta i zbadaniu próbki zgodnie z zamówionym schematem, lekarzowi prowadzącemu dostarczany jest pełny raport kliniczny zawierający indywidualny Profil Nowotworu (MI ProfileT) z pełnymi wynikami analizy nowotworu pacjenta. Pierwsza strona raportu zawiera streszczenie wszystkich właściwych dla danej typu nowotworu terapii wraz z określeniem potencjalnych korzyści lub ich braku. Dalsza cześć raportu dostarcza pogłębionych wyników uzyskanych w badaniach przy użyciu zamówionych technologii. Raport przedstawia również dane kliniczne związane z określonymi schematami leczniczymi dla danego przypadku nowotworu oraz bibliografię publikacji odnoszących się do właściwych biomarkerów i terapii.
Raport jest także dostępny poprzez bezpieczny portal internetowy: MI PortalT. Raport dostępny w Internecie zawiera linki dające szybki dostęp do dodatkowych informacji z www.ClinicalTrials.gov, www.PubMed.org and www.CarisMolecularIntelligence.com.


W jakim czasie od zamówienia można otrzymać raport kliniczny zawierający indywidualny Profil Nowotworu?

Po otrzymaniu przez Caris Life Science, za pośrednictwem Alliance Pharma, próbek i wymaganej dokumentacji raport kliniczny MI ProfileT zawierający indywidualny Profil Nowotworu dostarczany jest w ciągu do 30 dni. W przypadkach nagłych możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania na raport kliniczny.


Dlaczego ważne jest korzystanie z wielu różnych technologii przy badaniu nowotworów?

Użycie do badanie jednej, wybranej technologii może być niewystarczające (lub niewłaściwe) w sensie klinicznym, do zapewnienia pełnego obrazu biologii danego nowotworu. Dlatego badanie Molekularnego Profilowania nowotworu oferowane przez firmę CARIS jest realizowane dzięki zastosowaniu różnorodnych technologii opartych o najwyższe standardy i stopień innowacyjności. Podejście takie pozwala na pełna i kompleksowa ocenę profilu molekularnego danego nowotworu.


Jakie dowody potwierdzają kliniczna użyteczność profilowania molekularnego?

Zastosowanie terapii przy uwzględnieniu wskazań Profilowania Molekularnego może wydłużyć okres przeżycia bez postępowania choroby (PFS) oraz ogólną jakość życia. Przykłady prób klinnicznychNiektóre konkretne możliwe próby kliniczne to, m.in.:

 • Badanie pilotażowe z wykorzystaniem profilowania molekularnego nowotworów w celu znalezienia potencjalnych miejsc docelowych i doboru sposobów leczenia dla opornych na leczenie nowotworów. Von Hoff, et al. J Clin Oncol. 2010 Nov 20;28(33):4877-83. Epub 2010 Oct 4.
 • Medycyna dostosowana do konkretnych przypadków w programie fazowym/prób klinicznych: The MD Anderson Cancer Center Initiative. Tsimberidou AM, et al. Clin Cancer Res. 2012 Sep 10.

Na jakiej podstawie sugeruje sie zastosowanie danego schematu terapeutycznego dla konkretnego profilu nowotworu?

Na świecie codziennie publikowana jest literatura dotycząca korelacji ekspresji markerów (lub ich kombinacji) i leków (lub ich kombinacji) zastosowanych w leczeniu. Doniesienia te stanowią wkład do stale rosnącej ilości danych medycznych potwierdzających skuteczność (bądź brak skuteczności) spersonalizowanych metod medycznych. Caris Molecular Intelligence zawiera najszerszy przegląd dostępnej literatury zarządzany przez zespół specjalistów w celu oceny kryteriów naukowych do dostarczenia właściwych i wiążących informacji.


Czym jest proces zbierania dowodów Caris Molecular Intelligence?

Aby określić, które molekularne markery i związane z nimi terapie zawarte są w procedurze profilowania nowotworu Caris, nasza Rada ds. Opracowywania Dowodów (EDB) stale bada opublikowane prace naukowe i medyczne, jak również trendy w leczeniu oraz naukę molekularną. Zespół wybiera następnie biomarker, technologię zastosowaną do jego mierzenia, oraz związane terapie na podstawie najmocniejszych lub najbardziej właściwych naukowych dowodów, jakie zostały opublikowane. To zapewnia mocną podstawę naukową wyników badań Caris. Zespół EDB składa się z genetyków molekularnych, badaczy, naukowców, onkologów, patologów, konsultantów.


Czy badania Molekularnego Profilowania nowotworu jest płatne?

Tak, na obecnym etapie koszt badania i stworzenia raportu klinicznego zawierającego indywidualny Profil Nowotworu ponosi pacjent. Koszt badania zależy od wybranej opcji panelu markerów wyselekcjonowanych do badania i technik użytych przy oznaczana ich ekspresji.