Profilowanie nowotworowe

Molekularne profilowanie nowotworu jest badaniem diagnostycznym, którego wyniki mogą znacząco pomóc przy ustalaniu najbardziej skutecznego leczenia przeciwnowotworowego.

dowiedz się więcej

12 lat doświadczenia
w badaniu tkanek nowotworowych

90 tysięcy
przebadanych pacjentów

Jakość wyników
gwarantowana certyfikatami CAP, NYSA i ISO

Znajdź optymalna terapię

Badanie CMI pomaga w dobraniu optymalnej terapii nowotworowej. Leki wskazane przez badanie CMI w 96% odnoszą się do standardowych leków stosowanych w katalogu chemioterapii, 3% wskazań pokazuje terapie celowane, dla 1% nie udaje się określić terapii o jednoznacznie potwierdzonej skuteczności. Terapie wskazane przez badanie CMI mogą zakładać monoterapie jak i leczenie schematami leków. Dobór prawidłowej terapii, opartej o określony w badaniu profil markerów nowotworowych, może przynieść znacząca poprawę wyników leczenia określaną przez parametry takie jak OS i PFS

Dowiedz się więcej

JAK DOSTARCZYĆ TKANKĘ NOWOTWOROWĄ?

Do przeprowadzenia badania potrzebny będzie fragment tkanki nowotworu. Próbki do badań odbiera przedstawiciel Alliance Pharma po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Czytaj dalej

JAK WYKONUJEMY BADANIA?

Badanie Profilowania Molekularnego przeprowadzane jest w laboratoriach firmy CARIS, Huston, USA. Badanie analizuje występowanie markerów nowotworowych na wszystkich poziomach molekularnych – sekwencji DNA, budowy chromosomów, ekspresji białek.

Czytaj dalej

JAK PRZESYŁAMY WYNIKI TESTU?

Wynik badania w formie Raportu Klinicznego jest przesyłany drogą elektronicznej w ciągu 14 dni roboczych od dnia przyjęcia tkanki do laboratorium CARIS. Raport zawiera wykaz leków mogących przynieść korzyść jak i tych, których zastosowanie może wiązać się z brakiem odpowiedzi.

Czytaj dalej

Masz próbkę tkanki nowotworowej i chcesz przeprowadzić na niej test, ale nie wiesz jak to zrobić?

Pomożemy Ci! Wystarczy do nas napisać albo zadzwonić.

NA CZYM POLEGA BADANIE?

Badanie CMI (Caris Molecular Intelligence) jest najbardziej kompleksowym badaniem diagnostycznym określającym występowanie (ekspresję) wszystkich znanych obecnie markerów nowotworowych (mutacji DNA, obrazu chromosomów, poziomu stężenia białek) w danej tkance nowotworowej. Badanie CMI wykorzystuje panel najnowszych technik biologii molekularnej (NGS,FISH/CISH, IHC) i jest przeprowadzane w certyfikowanym laboratorium diagnostycznym w Austin, USA. Badanie prowadzi do oznaczenia specyficznego wzoru występowania markerów nowotworowych w chorej tkance, wzoru specyficznego i unikalnego dla każdego pacjenta. Unikalność wzoru jest następnie porównywana z dostępnymi wynikami badań leczenia konkretnych markerów nowotworowych. Porównanie takie pozwala na wybranie optymalnego zestawu leków dla danego obrazu tkanki nowotworowej.

Dowiedz się więcej

KOMU MOŻEMY POMÓC?

Badanie CMI skierowane jest do pacjentów z guzami litymi (do wykonania badania potrzebna jest wycinek tkanki nowotworowej pobrany podczas biopsji/zabiegu). Badanie może być pomocne u pacjentów nawrotowych, gdzie leczenie za pomocą standardu się nie powiodło. CMI jest również pomocne w oznaczaniu możliwych opcji u pacjentów z guzami opornymi, nieznanego pochodzenia lub gdzie leczenie standardowe nie ma zastosowania.

Dowiedz się wiecej

Masz pytania? Zadzwoń!

hex-icon-small-white-infoline

Statystyki

uzyskane po zastosowaniu leków sugerowanych w raporcie profilowania molekularnego
jako tych, które stanowią korzystną opcję terapeutyczną.

Wyraźna poprawa parametrów mierzonych w badaniach takich jak OS (przeżycie całkowite), PFS (okres wolny od postępu choroby) czy TTF (czas do nieskuteczności stosowanej terapii)

Wskazuje leki, których zastosowanie w terapii może przynieść korzyść w leczeniu pacjenta.

Wskazuje leki, których zastosowanie nie przynosi korzyści pacjentowi.

* https://www.carislifesciences.com/abstracts/
** Na podstawie analizy 12 265 tys. raportów wykazującej asocjacje biomarker-lek

PROCEDURA ZGŁOSZENIA

Krok 1
Skontaktuj się z nami

Aby dowiedzieć się więcej/rozpocząć proces skontaktuj się z przedstawicielem Alliance Pharma drogą mailową.

Krok 2
Ustalenie szczegółów

Przedstawiciel Alliance Pharma udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji oraz doradzi jak najlepiej zaplanować proces badania.

Krok 3
Wypełnienie formularza

Nadanie próbki do badań wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz powinien być wypełniony przez lekarza.

Krok 4
Przekazanie tkanki nowotworowej

Przedstawiciel Alliance Pharma odbierze od Państwa próbki do badań.

Krok 5
Wysłanie próbek

Próbki wysyłane są do laboratorium CARIS przez przedstawiciela Alliance Pharma.

Krok 6
Badanie próbki

Próbka badana jest w laboratoriach CARIS, Huston, USA.

Krok 7
Dostarczenie wyników

Wynik badania przesyłany jest drogą elektroniczną w formie Raportu Klinicznego.