Na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) 2014 zaprezentowano nowe dane dotyczące poprawy wyników leczenia pacjentów leczonych w oparciu o kompleksowe profilowanie guza.

Bazylea, Szwajcaria- 3 czerwca 2014 r. – dane z ponad 30 badań klinicznych zaprezentowane na corocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) potwierdziły kompleksowe profilowanie guza jako istotny przełom w leczeniu onkologicznym, umożliwiający indywidualizowanie leczenia przeciwnowotworowego na znacznie większą skalę niż miało to dotąd miejsce.

Badania przeprowadzone przez Caris Life Sciences we współpracy z wiodącymi instytucjami naukowymi i klinicznymi skupiły się na grupie pacjentów, których opcje leczenia są ograniczone z uwagi na występowanie u nich opornych na leczenie, rzadkich lub agresywnych nowotworów.

Usługa kompleksowego profilowania guza wykorzystana w opisywanych badaniach polegała na mierzeniu szerokiego zakresu biologicznych markerów nowotworowych (białek, genów lub innych molekuł, które wpływają na rozwój raka, jego progresję oraz odpowiedź na leczenie) oraz interpretowaniu wyników w celu identyfikacji najskuteczniejszej terapii oraz wyeliminowania leczenia niekorzystnego dla pacjenta. Wyniki testów biologicznych markerów nowotworowych pozwalają onkologom wybrać najskuteczniejsze leczenie dla każdego pacjenta w oparciu o profil jego nowotworu raczej niż lokalizację jego guza.

Dane z wcześniejszych badań wykazały, że kompleksowe profilowanie guza konsekwentnie pomaga zidentyfikować biologiczne markery nowotworowe powiązane z określonymi terapiami w ponad 90% przypadków [1] a sami lekarze zmieniają podjęte leczenie w oparciu o wyniki profilowania w 80% przypadków [2]. [3]Leczenie opierające się na profilowaniu guza wykazało skuteczność u pacjentów chorujących na wiele różnych rodzajów nowotworów i przyniosło lepsze wyniki w porównaniu do terapii nie wykorzystujących informacji o biologicznych markerach [4]. Dane z kongresu ASCO wykazały, że w przypadku wielu guzów litych, kiedy wyczerpane zostają opcje możliwych terapii, kompleksowe profilowanie guza konsekwentnie dostarcza lekarzom informacji, na podstawie których mogą wybrać kolejną opcję leczenia dla pacjenta oraz pomóc mu uzyskać w ten sposób lepsze wyniki.

Wstępne doniesienia Caris RegistryT wskazują na znaczne wydłużenie okresu przeżycia u pacjentów chorujących na nowotwory jajników, jajowodów oraz główny nowotwór otrzewnowy, po wykorzystaniu w ich leczeniu terapii wskazanej przez wyniki profilowania jako najskuteczniejszej w porównaniu z pacjentami otrzymującymi leczenie wskazane przez wyniki profilowania jako mniej skuteczne. Dane [5] ujawniły, że ryzyko zgonu u pacjentów leczonych zgodnie z otrzymanymi wynikami profilowania guza było mniejsze o 46% (Współczynnik ryzyka = 0,54, p= 0,0018).

Inne badanie dotyczące nowotworu jajników wykazało, że profilowanie guza [6] pomaga klinicystom zidentyfikować nowe opcje terapii dla tych trudnych w leczeniu pacjentów. Profilowanie identyfikuje pacjentów, u których istnieje duże ryzyko, że guzy okażą się oporne na leczenie standardowe oraz wskazuje opcje leczenia, które w innym przypadku mogłyby zostać pominięte.

Profesor Hani Gabra, dyrektor Ośrodka Badań nad Nowotworem Jajników (Ovarian Cancer Action Research Centre) przy Imperial College oraz jeden z autorów artykułów mówi: „Dane zaprezentowane w tym roku na kongresie ASCO dowodzą korzyści płynących z wykorzystywania kompleksowego profilowania guza. Profilowanie oferuje nowe opcje leczenia dla pacjentów chorujących na rzadkie lub trudne w leczeniu nowotwory oraz dla pacjentów, którzy bez powodzenia wykorzystali wszystkie standardowe opcje leczenia. Jestem niezmiernie podekscytowany tymi nowymi globalnymi badaniami i mam nadzieję, że europejscy klinicyści zaczną jak najszybciej wykorzystywać ich wyniki w swojej pracy”.

Gilda Witte, prezes Akcji Przeciw Nowotworowi Jajników (Ovarian Cancer Action) powiedziała: „Aby móc poprawić prognozę dla pacjentek chorych na nowotwór jajników, musimy lepiej poznać ten rodzaj guza, dlatego profilowanie nabiera coraz większego znaczenia. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem inwestycji Caris w badania nad guzami jajników i mamy nadzieję, że doprowadzą one do przełomu w leczeniu, co znacznie wydłuży okres przeżycia pacjentek”.

Potrójnie ujemny rak piersi jest bardzo trudnym w leczeniu nowotworem, w szczególności ze względu na jego tendencję do szybkiej progresji oraz brak szerokiego wachlarza skutecznych opcji jego leczenia. Pomimo tego nowe dane [7] przedstawione na kongresie ASCO wskazują, że kompleksowe profilowanie guza można wykorzystać w celu identyfikacji określonych grup pacjentów, u których występuje nadmierna ekspresja takich markerów biologicznych jak PD-L1. Oznacza to możliwość ich zakwalifikowania do badań oceniających korzyści płynące z eksperymentalnych immunoterapii. Caris Life Sciences jest jedną z pierwszych i jedyną firmą na świecie oferującą testy PD-1 i PD-L1 w laboratorium spełniającym normy ISO.

Duże międzynarodowe badanie [8] obejmujące 14 000 pacjentów z nowotworem żołądkowo-jelitowym wykazało, że profilowanie guza pomogło zidentyfikować różnice w rodzaju i częstotliwości występowania markerów biologicznych guza, które lekarze mogą wykorzystać przy podejmowaniu decyzji o dostosowaniu leczenia do indywidualnych pacjentów.

Andreas Voss, wiceprzewodniczący ds. medycznych i klinicznych (Medical and Clinical Affairs) Caris Life Sciences powiedział: „Profilowanie guza jest niezaprzeczalnie najgorętszym tematem kongresu ASCO 2014. Coraz wyraźniej widzimy, że najlepszym podejściem do profilowania guza jest badanie pod kątem mutacji, poziomu ekspresji genów oraz białkowych markerów biologicznych a nie wyłącznie sekwencjonowanie nowej generacji. Te analizy stanowią dla onkologów kompleksowy raport oraz dostarczają informacji o stosownych i możliwych do wykorzystania opcjach leczenia. Caris Molecular IntelligenceTM w dalszym ciągu oferuje najbardziej zaawansowane na świecie usługi z zakresu profilowania guzów i jesteśmy dumni z naszej współpracy z wiodącymi onkologami na całym świecie i możliwości udostępniania korzyści płynących z profilowania guzów pacjentom nowotworowym”.

Usługi Caris Molecular Intelligence aktualnie nie są jeszcze refundowane z funduszy państwowych w Europie, ale są dostępne do wykupienia prywatnie we wszystkich krajach Europy. Wiele indywidualnych firm ubezpieczeniowych, klinik i instytucji zgodziło się na finansowanie usługi na podstawie indywidualnych wniosków. Caris Life Sciences zobowiązuje się do współpracy z pacjentami w kierunku zagwarantowania, aby usługa ta była refundowana w całej Europie.

Informacje o Caris Life Sciences oraz Caris Molecular IntelligenceT

Caris Life Sciences jest wiodącą firmą sektora nauk biologicznych skupiającą się na wypełnianiu zobowiązania precyzji w medycynie. Caris Molecular IntelligenceT to pierwszy w sektorze i jednocześnie największy ośrodek oferujący profilowanie guzów i dostarczający onkologom klinicznie opracowane rozwiązania dotyczące związków marker biologiczny/ lek dostępne aktualnie do leczenia indywidualnego. Wykorzystując zaawansowane technologie kliniczne oceniające odpowiednie biologiczne zmiany nowotworu pacjenta Caris Molecular Intelligence koreluje dane generowane przez markery biologiczne guza ze związkami marker biologiczny/ lek potwierdzonym w klinicznej literaturze nowotworowej. Firma pracuje również nad serią badań krwi na platformie opracowanej w jej laboratoriach CarisomeR TOPT wykorzystującej innowacyjną technologię badania krwi pod kątem diagnozowania, prognozowania oraz teranostyki nowotworów oraz innych chorób złożonych. Caris Life Sciences z siedzibą główną w Irving, w Teksasie (USA) oferuje usługi na terenie całej Europy, USA, Australii i innych międzynarodowych rynkach. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy: www.carislifesciences.eu.

Informacje kontatkowe dla mediów:

Stacey Pinchbeck
Just:: Health Communications
stacey@justhealthcomms.com
+44 (0) 208 877 8402

Jon Spiers
Just:: Health Communications
jon@justhealthcomms.com
+44 (0) 208 877 8425


Przypisy

  1. Astsaturov IA et al., Profiling of 1,250 neuroendocrine tumors identifies multiple potential drug targets, J Clin Oncol 32, 2014 (Suppl 3; Abstr 214)
  2. Epelbaum R et al , Molecular Profiling (MP)-Selected Therapy for the Treatment of Patients with Advanced Pancreaticobiliary Cancer (PBC), 2013 ASCO GI Symposium. Jan 2013. (Abstract Number 195)
  3. Von Hoff D et al, Pilot Study Using Molecular Pro?ling of Patients’ Tumors to Find Potential Targets and Select Treatments for Their Refractory Cancers, J Clin Oncol. Nov 20;28(33)2010:4877-83
  4. Tsimberidou A.M. et al. Personalized Medicine in a Phase I Clinical Trials Program: The MD Anderson Cancer Center Initiative. Clin Cancer Res 18:6373-6383
  5. Abstract no 5591 by Oliver KE et al., The impact of tumor molecular profile-directed treatment on survival in recurrent ovarian cancer. Poster presentation, ASCO 2014.
  6. Abstract no 5570 by Al Bakir M et al., Molecular analysis of non-epithelial ovarian cancer by histological subtype. Poster presentation, ASCO 2014.
  7. Abstract no 1001 by Basu GD et al., Expression of novel immunotherapeutic targets in triple negative breast cancer. Poster presentation, ASCO 2014.
  8. Abstract no 11053 by Basu GD., Molecular abnormalities of 17 types of gastrointestinal cancer in an international cohort of 11,324 patients. Poster presentation, ASCO 2014.