Przed przystąpieniem do procesu prosimy o kontakt z firmą Alliance Pharma – wyłącznym przedstawicielem firmy CARIS w Polsce. Podczas kontaktu będziemy prosili o podanie podstawowych danych jak krótki opis przypadku, miejsce gdzie pacjent jest leczony, nazwisko lekarza prowadzącego oraz niezbędne dane kontaktowe. W przypadku zainteresowania dalszym procesem, zostanie Państwu przydzielony dedykowany przedstawiciel firmy Alliance Pharma, który będzie do Państwa dyspozycji na każdym etapie procesu.

Przygotowanie tkanki

Aby wykonać badanie Profilowania Molekularnego potrzebne będą fragmenty tkanki nowotworu – przed rozpoczęciem procesu prosimy upewnić się, że preparaty zawierające takie fragmenty są dostępne.

 • Jeśli pacjent jest po operacji (biopsji), należy poprosić lekarza onkologa o kontakt do Zakładu Histopatologii, gdzie badano pobrane tkanki. Wycinki utrwalone w bloczkach parafinowych (fragmenty pooperacyjne) lub rozmazy na szkiełkach laboratoryjnych (wyniki biopsji) są tam dostępne do dyspozycji pacjenta.
 • Jeśli pacjent jest przed operacją lub innym zabiegiem gdzie będą pobierane próbki tkanek, należy upewnić się, że odpowiednie fragmenty zostaną pobrane i przekazane do utrwalenia.

Przygotowanie do wysyłki

W celu przygotowania tkanki do wysyłki należy:

 • Zapoznać się z treścią Formularza Zamówienia. Formularz można pobrać tutaj. Formularz Zamówienia może również zostać dostarczony bezpośrednio przez przedstawiciela Alliance Pharma.
 • Poinformować lekarza prowadzącego o chęci wykonania badania oraz umożliwienie mu zapoznania się z Formularzem Zamówienia – cześć tego dokumentu będzie musiała być wypełniona przez lekarza. Formularz zawiera również miejsce na wpisanie danych kontaktowych lekarza prowadzącego. Dane te są niezbędne do przeslania zwrotnie Raportu Klinicznego oraz ewentualnego kontaktu w trakcie prowadzonych badań.
 • Odebrać z Zakładu Histopatologii przygotowane próbki tkanki. W razie potrzeby, po podpisaniu odpowiedniego upoważnienia, tkanka może zostać odebrana w Państwa imieniu przez przedstawiciela Alliance Pharma.
 • Przygotować kopię wyniku badania histopatologicznego wysyłanej tkanki.

Płatność

 • Warunkiem wysyłki próbki do badań i podjęcia procesu Profilowania Molekularnego jest dokonanie płatności
 • Koszt badania to 5.000 USD płatne bezpośrednio na konto firmy CARIS

Wysyłka

Aby dokonać wysyłki należy przygotować:

 • Próbki tkanek
 • Wypełniony Formularz Zamówienia. Formularz musi być wypełniony w języku angielskim. Jest to niezbędne ze względu na to, że badanie wykonywane jest w USA. Formularz Zamówienia w języku polskim stanowi identyczna kopie wersji angielskiej i może być użyty jako pomoc przy wypełnianiu ostatecznej wersji angielskiej.
 • Kopię wyników Badania histopatologicznego.
 • Podpisany dokument o zgodzie na przesyłanie danych osobowych – gotowy formularz dostarczy Państwu przedstawiciel Alliance Pharma

Specjalistyczne opakowanie do wysyłki, oraz wszelkie niezbędne dokumenty dodatkowe są w posiadaniu, i zostaną przygotowane przez firmę Alliance Pharma.  Po skompletowaniu preparatów tkankowych oraz wszystkich niezbędnych dokumentów, ostateczną wysyłkę skoordynuje dla Państwa przedstawiciel Alliance Pharma.

Wyniki

Wyniki badania są przesyłane w formie elektronicznej jako Raport Kliniczny, który zawiera:

 • Wykaz leków, których zastosowanie może przynieść korzyść
 • Wykaz leków których zastosowanie prawdopodobnie korzyści nie przyniesie
 • Wykaz cząsteczek w fazie badan klinicznych, których zastosowanie może przynieść korzyść
 • Wykaz wszystkich wykrytych biomarkerów (wraz z ich statusem) oraz opis zastosowanej każdorazowo technologii
 • Spis literatury na której oparte są wszystkie wykazane w Raporcie korelacje biomarker – lek

Ostateczny Raport Kliniczny powinien być dostępny w przedziale 14 do 21 dni roboczych od odebrania przesyłki przez laboratorium CARIS. Raport Kliniczny jest przesyłany w języku angielskim. Za dodatkową opłatą możliwe jest otrzymanie Raportu w języku polskim. Na życzenie lekarza prowadzącego możliwa jest konsultacja wyników Raportu bezpośrednio ze specjalistami CARIS.

Aby pobrać przykładowy raport kliniczny kliknij tutaj.